Remie Begeleiding & Coaching

"Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen".

Werkwijze

Ik hanteer het 8-fasenmodel als methode om cliënten te begeleiden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de cliënt centraal staat.

8 fasenmodel

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

8fasen

 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de persoonlijk begeleider;
 2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de persoonlijk begeleider;
 3. Opnamefase: de opbouw van het begeleidingstraject aan de cliënt;
 4. Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op 7 leefgebieden;
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan;
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan;
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase;
 8. Uitstroomfase: de afronding van het begeleidingstraject.

7 leefgebieden

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

 1. Zingeving;
 2. Wonen;
 3. Financiën;
 4. Sociale relaties;
 5. Lichamelijke gezondheid;
 6. Psychische gezondheid;
 7. Werk & activiteiten.

Centraal staan de sterke punten en krachten van de cliënt en niet hun problemen.

Erkend leerbedrijf Solo Partners Klachtenregeling Cliendo