Remie Begeleiding & Coaching

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die Remie Begeleiding & Coaching verwerkt
Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mogelijke privé-informatie

Tijdens de uitvoering van mijn diensten maak ik regelmatig foto’s, ook deze beschouw ik als persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Remie Begeleiding & Coaching verwerkt
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoongegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonsgegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@remiebegeleidingencoaching.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom Remie Begeleiding & Coaching persoonsgegevens nodig heeft
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoelang Remie Begeleiding & Coaching persoonsgegevens bewaard
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanaf het einde van de zorg moet ik het dossier (wettelijk) vijftien jaar bewaren.

Deelt Remie Begeleiding & Coaching uw persoonsgegevens met anderen
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik gebruik foto’s alleen na uitdrukkelijke toestemming voor een collage op social media (Facebook en LinkedIn). Ik noem hierbij geen namen noch beschrijf ik persoonlijke informatie.

Cookies of vergelijkbare technieken die Remie Begeleiding & Coaching gebruikt
Ik maak alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens van Remie Begeleiding & Coaching inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@remiebegeleidingencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Waar Remie Begeleiding & Coaching uw persoonsgegevens vastgelegd en hoe ze zijn beveiligd
Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Uw persoongegevens worden vastgelegd op mijn computer. Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast is mijn computer zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld.
Als u de indruk heeft dat uw persoongegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@remiebegeleidingencoaching.nl.

Contactgegevens:

Remie Begeleiding & Coaching

Erik Remie
Poortmanstraat 16
7609 PL Almelo

06-41187372
info@remiebegeleidingencoaching.nl