Remie Begeleiding & Coaching

Even voorstellen

Persoonlijk begeleider

Mijn naam is Erik Remie, een geboren helper die geen uitdaging uit de weg gaat. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat elke cliënt uniek is en om een andere benadering vraagt. Door vanuit het oogpunt van de cliënt te kijken, bied ik begeleiding op een manier die bij hem of haar past en werkt. Dit bied rust en overzicht voor de cliënt. Ik bied begeleiding op maat waarbij de cliënt centraal staat!

Kernwaarden

Ik werk volgens een aantal kernwaarden. Ik benader de begeleiding vanuit een respectvolle houding die uitgaat van de wensen en mogelijkheden van de cliënt. De begeleiding kenmerkt zich door een daadkrachtige en doelgerichte houding. Tijdens de begeleiding zorg ik voor structuur, duidelijkheid en veiligheid. Indien nodig maak ik gebruik van methodieken, hulpboeken en coachingsspellen als middel om bepaalde doelen te bereiken.

Doel

Ik stel me ten doel dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dit doe ik door mensen op weg te helpen of te begeleiden om zo de huidige situatie in stand te houden en de zelfredzaamheid te vergroten.

Erkend leerbedrijf Solo Partners Klachtenregeling Cliendo