Remie Begeleiding & Coaching

"De PGB-begeleiding die ik bied is altijd maatwerk, op een persoonlijke manier die bij de cliënt past. Ik zorg ervoor dat de cliënt zich prettig en veilig voelt."

PGB-houders

PGB-begeleiding aan huis of elders

Als persoonlijk begeleider bied ik PGB-begeleiding die op verschillende plaatsen geboden kan worden, zoals in de thuissituatie op momenten dat dit wenselijk is, maar kan ook elders.

Begeleidingsplan

Ik breng samen met de cliënt de hulpvraag in kaart en stel een begeleidingsplan op met als doel om de cliënt weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten worden in de maatschappij.

Maatwerk

De PGB-begeleiding die ik bied is altijd maatwerk, op een persoonlijke manier die bij de cliënt past. Ik zorg ervoor dat de cliënt zich prettig en veilig voelt.

Cliënt staat centraal

Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal staat. Ik luister naar de cliënt zonder te oordelen en stel de wensen en behoeften van de cliënt voorop.

Eigen regie

Ik werk samen met de cliënt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierbij werk ik vanuit de kracht en mogelijkheden van de cliënt, in plaats van te denken vanuit onmogelijkheden. Zo krijgt de cliënt weer de regie over het eigen leven.

Doelgroep

Ik bied PGB-begeleiding aan een brede doelgroep, waaronder mensen met psychosociale problemen, gedragsproblematiek, ontwikkelings- en leerstoornissen, licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of mensen die in het dagelijks leven (tijdelijk) zijn vastgelopen. De PGB-begeleiding bied ik zowel aan jeugdigen (<18 jaar) als volwassenen (>18 jaar).

Werkgebied

Ik ben werkzaam in de 14 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) en omstreken. 

Geen wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst, maar ik zorg ervoor dat de cliënt de juiste PGB-begeleiding krijgt. Het kan voorkomen dat de hulpvraag van de cliënt toch niet helemaal aansluit bij wat ik bied. Dan zoek ik samen met de cliënt naar een andere oplossing, of een begeleider die wel aansluit op de hulpvraag. Ook kan het voorkomen dat er een extra begeleider moet worden ingezet vanwege de complexiteit van een hulpvraag. Ook dan zoek ik samen met de cliënt naar een geschikte begeleider waarmee ik zal gaan samenwerken.

Financiering

De cliënt kan de PGB-begeleiding financieren vanuit verschillende indicaties, zoals vanuit de Jeugdwet (JW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ), op basis van het Persoonsgebonden budget (PBG). Alleen als de cliënt PGB-begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ontvangt, dan betaalt hij of zij elke 4 weken een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt opgelegd door het CAK.

Erkend leerbedrijf Solo Partners Klachtenregeling Cliendo