Remie Begeleiding & Coaching

"Ik zie dat cliënten erg verschillend zijn. Elke cliënt is uniek en dat resulteert in steeds weer een andere hulpvraag."

Begeleidingsaanbod

De begeleiding kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Het begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid (bijvoorbeeld bij het zelfstandig aankleden, het omgaan met geld, het winkelen, het boodschappen doen, het koken, de persoonlijke hygiëne, het spelen en samenspelen, het omgaan met anderen, het verkeersveilig maken, het reizen met het openbaar vervoer, het maken van contact, het maken van keuzes, het proberen van nieuwe dingen, het zoeken naar oplossingen, het voorbereiden op de overgang naar een nieuwe school of baan, het (voorbereiden op zelfstandig) wonen, etc);
 • Het maken van een (huiswerk)planning;
 • Het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie;
 • Het op orde krijgen en houden van de administratie (bijvoorbeeld bij de financiën en post);
 • Het op orde krijgen en houden van de huishoudelijke taken;
 • Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Het leggen, onderhouden en uitbreiden van sociale contacten;
 • Het ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurtbewoners, andere zorgaanbieders, wijkcoaches, artsen, mentoren, werkgevers, bewindvoerders, etc;
 • Het vinden en behouden van een zinvolle vrijetijds- en/of dagbesteding, scholing, stageplek of (vrijwilligers)werk;
 • Het bieden van ontspanning of inspanning d.m.v. vrijetijdsinvulling;
 • Het ondersteunen bij de opvoeding;
 • Het aansturen van gedrag d.m.v. coachingsgesprekken;
 • Het leren omgaan met de beperking;
 • Etc.

Erkend leerbedrijf Solo Partners Klachtenregeling Cliendo