Remie Begeleiding & Coaching

"Geen wisselende gezichten, maar 1 vast gezicht waar de cliënt een vertrouwensband mee kan opbouwen, betrokken en bereikbaar zijn en de wensen en behoeften van de cliënt voorop stellen zijn mijn belangrijkste kernkrachten."

Kernkrachten

 • 1 vast gezicht;
 • Betrokken en bereikbaar zijn;
 • De wensen en behoeften van de cliënt voorop stellen;
 • Luisteren zonder te oordelen;
 • Geborgen en vertrouwd gevoel geven;
 • Rust en overzicht behouden;
 • Eigen regie en eigen lijnen vanuit de cliënt;
 • Kijken naar mogelijkheden en krachten in plaats van onmogelijkheden;
 • Samenwerking met de cliënt (en zijn systeem);
 • Transparant zijn;
 • Respectvol en empathisch zijn.
Erkend leerbedrijf Solo Partners Klachtenregeling Cliendo