Remie Begeleiding & Coaching

"De Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een contract met alle 14 Twentse gemeenten voor het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO 2015 en de Jeugdwet alle leeftijden."

Samenwerking

Sinds juni 2014 ben ik officieel lid oftewel onderaannemer van de Coöperatie Zorgondernemers Twente.

De Coöperatie Zorgondernemers Twente bestaat uit diverse professionele en gedreven zelfstandige ondernemers met uiteenlopende specialisaties, die intensief met elkaar samenwerken. Doel is om adequaat in te kunnen spelen om mensen de juiste begeleiding te leveren die via de kortste en goedkoopste weg leidt naar het gewenste resultaat. De professionele zelfstandigen profiteren van elkaars kennis en ervaring en stemmen de hulpvraag op elkaar af. Uiteraard altijd in het belang van de cliënt en de opdrachtgever.

De Coöperatie Zorgondernemers Twente heeft een contract met alle 14 Twentse gemeenten voor het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen op grond van de WMO 2015 en de Jeugdwet alle leeftijden. Dit betekent dat de leden in al deze 14 gemeenten begeleiding op basis van Zorg in natura (Zin) kunnen leveren aan eenieder die dat nodig heeft en waar de gemeente een indicatie voor heeft afgegeven.

Om via uw gemeente in aanmerking te komen voor begeleiding, dan kunt u aan de consulent, wijkcoach of regisseur van uw gemeente aangeven dat u begeleiding wenst door de Coöperatie Zorgondernemers Twente, met hierbij de vermelding Remie Begeleiding & Coaching.

9818e579-744a-42d5-b444-11c8df418cb4