Remie Begeleiding & Coaching

Persoonlijk, betrokken en op maat!

Individuele begeleiding voor volwassenen

Ik bied individuele (woon)begeleiding aan volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij de administratie (geldzaken en post), het organiseren van het huishouden, het zelfstandig aankleden, het winkelen of boodschappen doen, het koken, de persoonlijke hygiëne, het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie, het leggen, onderhouden en uitbreiden van sociale contacten, het meegaan naar belangrijke afspraken met instanties, het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding of (vrijwilligers)werk, het ondernemen van activiteiten die alleen onder toezicht mogelijk zijn, het vormen van een reëel toekomstbeeld, het omgaan met de beperking, het aansturen van gedrag door middel van coachingsgesprekken, etc. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Lees meer

Individuele begeleiding voor jeugdigen

Ik bied individuele begeleiding aan jeugdigen die problemen ondervinden in het dagelijks leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij het omgaan met geld, het uitvoeren van (licht) huishoudelijk werk, het zelfstandig aankleden, het winkelen of boodschappen doen, het koken, de persoonlijke hygiëne, het maken van een planning (huiswerk), het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie, het leggen, onderhouden en uitbreiden van sociale contacten, het meegaan naar belangrijke afspraken met instanties, het maken van keuzes, het oplossen van problemen, het spelen en samenspelen, het verkeersveilig maken, het voorbereiden op zelfstandig wonen, het vinden en behouden van een zinvolle vrijetijdsbesteding of (bij)baan, het ondernemen van activiteiten die alleen onder toezicht mogelijk zijn, het vormen van een reëel toekomstbeeld, het omgaan met de beperking, het aansturen van gedrag door middel van coachingsgesprekken, etc. Ik richt me op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van de jeugdigen, wat zij kunnen en willen en op de toekomst. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Lees meer

Financiering

Heeft u een indicatie, dan kunt u de begeleiding financieren vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB). Met het beschikbaar stellen van een PGB kunt u zelf zorg inkopen. U kunt zelf uw begeleider uitkiezen, waardoor u zelf de regie houdt over de invulling van de begeleiding. Uw budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB). U moet de SVB uitleggen welke afspraken u met uw begeleider hebt gemaakt. De SVB betaalt voor de geleverde begeleiding. U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de begeleiding. Vervolgens kunt u de factuur online op de website van de SVB indienen via "Mijn PGB" of per post of e-mail naar de SVB toesturen. Ontvangt u begeleiding vanuit de Jeugdwet, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ontvangt u begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan betaalt u elke 4 weken een eigen bijdrage. Deze wordt opgelegd door het CAK. Lees meer

Maak een gratis afspraak!

 • Leonore

  “We zijn uitermate tevreden over de begeleiding die Erik onze zoons biedt bij het plannen, organiseren en structureren van het huiswerk. Erik biedt structuur, is rustig en duidelijk en bovendien leren onze zoons veel van hem en vooral met heel veel plezier!”

 • Jerike

  “Wij zijn zeer tevreden over de hulp die Erik onze zoon biedt bij het eten geven op school. Hij is duidelijk, biedt structuur, is open en eerlijk. Alles wordt goed met ons besproken en via een schriftje schrijft hij duidelijke verslagen. Zeker aan te bevelen!”

 • Evelien

  “Erik is een gestructureerd persoon die met zijn aanpak veel kan bereiken bij jeugdigen en volwassenen. De begeleiding en duidelijke aanpak die Erik biedt heeft mijn dochter binnen een half jaar al heel erg doen veranderen in positieve zin. Erik is heel attent en merkt alles op en biedt hulp daar waar nodig!”

 • Janine

  “Erik is een betrokken, betrouwbare en gestructureerde begeleider met duidelijkheid in communicatie. Erik is vriendelijk, flexibel en geeft onze zoon met ASS een veilig gevoel en vanuit die basis begeleidt hij goed in de situaties die voor onze zoon nog moeilijk zijn. Bovendien doet Erik dit altijd met veel plezier!”

Remie Begeleiding & Coaching is aangesloten bij: